Llangwn Graig

                                                                                                                                                                 
Geboren: 05-11-1993
NHSB: G-0-212014
ISDS: 212014
Heuponderzoek: HD TC
Oogonderzoek: definitief vrij
Functioneel exterieur: ruim voldoende
Aanlegtest: Uitmuntend
Voldaan aan de werktest
Vacht: langhaar