Galloways

Sinds een aantal jaren lopen er Galloway’s in het Witterveld ten behoeve van Natuurbeheer. De koeien lopen samen met de schapen voor het jaarrond begrazing binnen het raster van 450 ha.

(Belted) galloways

Galloways kunnen zonder problemen het hele jaar buiten staan; ze zijn winterhard. Deze vaak zwarte, hoornloze koeien zijn goedmoedige dieren en zijn erg zelfredzaam. Galloways worden voornamelijk gehouden voor begrazing in natuurgebieden. Ze zijn erg kieskeurig door hun manier van grazen waardoor soortenrijkere weiden ontstaan.