Stadsbegrazing Assen

Begrazing door Landschapsbeheer het Witterveld

De gemeente Assen heeft ervoor gekozen om de landjes in Marsdijk te laten begrazen door schapen omdat dit natte en drassige gebied moeilijk te onderhouden is. Machines maken vaak dikke sporen die in het verleden regelmatig hebben geleid tot klachten bij de Gemeente Assen. Door dit gebied door schapen te laten begrazen kan het veel positieve effecten hebben op de vegetatie. De schapen kunnen door het hele gebied komen en richten geen schade aan. De natuur krijgt meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot bloemrijke graslanden dat weer leidt tot meer vogels, insecten, amfibieën en reptielen.

Behalve het nut van de stadsbegrazing voor de groenvoorziening heeft de schaapskudde ook een educatieve en toeristische meerwaarde.

Looproute schaapskudde

De landjes in Marsdijk

De schaapskudde kunt u vinden op de Landjes van Marsdijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Het seizoen loopt van half april tot eind oktober. De schapen lopen onder begeleiding van een van onze herders van Landschapsbeheer het Witterveld. In de weekenden en avonden staan de schapen in het nachtvak op de Landjes.De stadsbegrazing loopt rond 200 Heideschapen.

U kunt ons volgen op  Facebook onder de naam StadsbegrazingAssen