‘Schapenspiegel’ Bedrijfstraining & Teambuilding

Schapen( drijven) als spiegel voor de werkvloer!!

TEAM COACHING- LEIDERSCHAP ONTWIKKELING- COMMUNICATIE VERBETERING

U wilt

  • de samenwerking verbeteren,    
  • leren omgaan met werkdruk,
  • de resultaten met uw team vergroten,
  • met elkaar in plaats over elkaar praten,
  • meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten,
  • experimenteren met ander gedrag.

Wat kunnen schapen ons leren?

Leren omgaan met werkdruk

Leren omgaan met werkdruk

Schapen(drijven) als spiegel voor de werkvloer. Het is leiden, meebewegen, volgen en samenwerken. Het overgrote deel van de tijd verlopen de werkzaamheden op het werk uitstekend. We genieten allemaal van onze taak, collega’s en de samenwerking. Maar wanneer de stress stijgt en de verschillen binnen de organisatie groter worden, wordt het werken lastiger.

Het schapendrijven reflecteert op een leuke en ontspannen manier krachten en tekortkomingen. Zo wordt er bijvoorbeeld stil gestaan bij hoe er gewerkt wordt, welke keuzes er gemaakt worden, welke vaardigheden benut worden en hoe de gemaakte keuzes voelen. Heb je de rol die bij je past? Durf je te experimenteren met ander gedrag? Durf je lef te tonen en te zijn wie je werkelijk wil zijn? Door hier op een transparante manier naar te kijken worden de kwaliteiten van een ieder in het team zichtbaar. Effectief leiderschap en werknemerschap kan leiden tot medewerkers die werken vanuit contact, passie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid. Dit vergroot de productiviteit, samenwerking en ieders bijdrage aan de missie van de organisatie.

In gezamenlijk overleg verhelderen we de vraagstelling vanaf de werkvloer en formuleren we de resultaten op die u wilt boeken. In aansluiting hierop ontwikkelen we een programma op maat. We maken doelgerichte afspraken over ieders taak en rolverdeling. Samen met u streven we er naar om de gestelde doelen te bereiken door theorie en praktijk af te wisselen.

Caroline Visser verzorgt bedrijfstrainingen & Teambuilding met verschillende coaches waar schapen en bordercollies een middel zijn om te komen tot het aanleren van vaardigheden.

Het trainingsprogramma wordt in overleg opgesteld, zodat deze voldoet aan de wensen van de organisatie. Er is heel veel mogelijk.  Denk aan onderwerpen zoals samenwerken, verandering, leiderschap, conflicthantering en het omgaan met stress en spanning.

Concrete aanpak van zaken wordt afgewisseld met ontspanning. Ook is er voldoende ruimte voor discussie.  Zo ontstaat er nieuwe energie om er weer tegenaan te kunnen.

rabo (4)